Xuất nhập khẩu lao động tại đài loan

tất cả mọi đơn hàng cần người và chuẩn bị tuyển em sẽ post lên để mọi người thông báo.. mọi chi tiết xin liên hệ cô giáo Đỗ Thị Hương Lan. số điện thoại 01264964629..