ITunesU i Västerås

Här kan vi fortsätta samtalet om verktygen till iTunesU och arbetet med att sätta upp en sida för Västerås.