Efterkommere af kreaturhandler Christian Rump og frue Jensine, Ranum

For alle efterkommere efter Jensine og Christian Rump, Ranum