Ховд аймаг 1997 оны төгсөлт

Нийт гишүүд та мэдээллээ болбол Монгол хэл дээр оруулж байхыг хүсэж байна.
Шинээр гишүүн болох санал ирсэн тохиолдолд сайн хянаж байгаарай.