English Crazy Young Club

Quy Định về "Hội Phát Cuồng Vì Tiếng Anh":
"Hội Phát Cuồng Vì Tiếng Anh" được thành lập với mục đích tạo một môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng anh giúp các thành viên trong nhóm nâng cao hơn nữa trình độ ngoại ngữ của mình.
Quy định của nhóm :
1.Tất cả những bài viết hoặc trả lời đều sử dụng tiếng anh.
2. Bài viết phải đúng chính tả, có nội dung trong sáng, rõ ràng.
3. Nội dung chỉ nhằm phục vụ cho giao tiếp và học tập. tránh đả kích lẫn nhau gây mất đoàn kết trong nhóm
4. Luôn nêu cao tinh thần tôn sư, trọng đạo. Có thái độ đúng mực, khiêm tốn, tinh thần cầu thị khi tham gia viết bài, trao đổi các vấn đề về giao tiếp tiếng anh trong học tập, cuộc sống.

Translate:

Rules on "English Crazy Young Club":
"English Crazy Young Club" is established in order to make an environment to communicate in English and to upgrade their foreign knowledge.
Principles of the group:
1.All the essays or replies are using English.
2. The essays must be written without any mistakes, the ideas are clear.
3. Contents are used to communicate and study.We should avoid the arguments.
4. We must respect our teachers.We study with modest attitude...We will exchange all the problems communication in English in studying and life.

Admin