Eдиннa Бългaрия

Групата е отворена за всякакви политики и гледни точки .
Моля участниците да спазват благият тон на толерантността !
Собствениците и администраторите не носят отговорност за публикациите и изказванията на членовете.
Моля да се пише на кирилица все пак сме в България .