Frivillige i ODDs Ballklubb - Skagerak Arena 2013

Denne Facebook siden er for de frivillige (verter/presseverter/sikkerhet/service) på hjemmekampene på ODDs Ballklubb -Skagerak Arena. På denne siden vil det komme diverse flyttinger av kampdatoer, informasjon om diverse satsninger på kampene, frivillig turer, opplæringsmøter etc.

Spørsmål/diskusjoner/forbedringer/erfaringer....

En stor takk for deres bidrag som frivillig.