Israeli students in the UK סטודנטים ישראלים בבריטניה

היי חברים!

קבוצה זו נפתחה במטרה להוות אמצעי קישור בין סטודנטים... ישראלים הלומדים ברחבי בריטניה ולשמש פלטפורמה בה ניתן לחלוק מידע בנוגע לאירועים, מילגות וכדומה.
מידי פעם אנחנו ננסה לארגן מפגשים לסטודנטים באיזורים השונים.

כמה חוקים:
אין לפרסם בקבוצה זו על נושאים כמו הגירה, פרסומות מסחריות וכו' (יש קבוצות אחרות בפייסבוק המיועדות לכך).
קבוצה זו הינה קבוצה סגורה המיועדת לסטודנטים הלומדים בבריטניה בלבד, ולא לאלו השוקלים להגר לצורך לימודים. שאלות הקשורות ללימודים בבריטניה ניתן להפנות לקבוצה : https://www.facebook.com/groups/291972417590170/