Kinh Doanh Online

Group lập ra với mục đích làm cầu nối giữa người mua và người bán, giúp mọi người dễ dàng tìm được món đồ ưng ý với giá hợp lý.