ZONGULDAK ÖZGÜR DEMOKRASİ HAREKETİ

ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ Çığırtkanlığı yaparak, HALKI gerçek bilgiden,doğru haber alma özgürlüğünden mahrum bırakan ; Başta s i y a s i , ekonomik ve sosyal konularda doğru haberlerle bilgilendirme yerine,yaranma yada korku nedeniyle, e g e m e n sınıfın borazanlığını yapan, tüm y a z ı l ı ve g ö r s e l MEDYAYI , K I N I Y O R ve B O Y K O T ediyoruz...Huzur,barış,birlik,özgürlük ve demokrasi kavramlarının, anlamını yitrdiği bir gerçekken, uygulamaları ile bu kavramların içini boşaltan egemenleri, kayıtsız şartsız destekleyen medya, yalanları,maniple edilmiş haberleri,programları,özel ve özenle seçilmiş açık oturum konukları ile bizleri K A N D I R A M A Z ve A L D A T A M A Z !...Neredeyse her konuyu, e t n i k kökene veya d i n e getirip dayandıran e g e m e n l e r ve onların sözcülüğünü yapan medya kaybettiği ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,bizlerinde kaybetmesine sebep olamayacaktır...