Gibanje za Ekonomsko Pluralnost (GEP)

Več o nas: http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/

TEMELJNA IDEJA

Znanje.

Vzpostaviti okolje za refleksijo trenutno prevladujoče ekonomske metodologije in ekonomije kot znanosti.

Razmišljati o vlogi, ki jo imajo ekonomija in ekonomisti znotraj družbe.


Premislek ekonomske misli in njena refleksija.

Omogočiti razumevanje ekonomske misli tako znotraj konvencionalnih okvirjev, kot neodvisno od prevladujoče paradigme.

Omogočiti kakovosten študij ekonomije in nepristransko raziskovalno dejavnost v skladu z interesi študenta oziroma profesorja.


Sodelovanje.

Spodbuditi pluralizem v ekonomski znanosti in omogočiti dostop alternativnih ekonomskih teorij.

Spodbuditi interdisciplinarnost dominantne ekonomske paradigme, možnost odpiranja dialoga znotraj humanistike.