ThuonghieuTV.com

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Những bất ổn của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam. Việc xây dựng một thương hiệu trên chính " Sân nhà " cũng là một bài toán không dễ giải của các nhà quản trị doanh nghiệp.
Nhằm mang lại những kiến thức về thương hiệu, kinh tế, tài chính, quản trị cũng như quảng bá cho doanh nghiệp, Công ty truyền thông REC Việt Nam đã xây dựng và phát triển Website: http://thuonghieutv.com/ . ThuonghieuTV.com là website chuyên biệt về thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam