SILLIMAN UNIVERSITY HIGH SCHOOL BATCH 2013

Welcome to Silliman University High School Batch 2013... kani siya ang lugar kung asa ginasigurado sa mga batan-ong estudyante ang 100% Graduation..... hinaut nga kini nga Facebook group makatabang sa mga ga aginod, sa mga nagkagidlay ug uban pang mga yango-ngo. Once again we aim for 100% GRADUATION. ARE WE READY? ARE WE? OF course we are!!!