‫מחלקת ניהול בן גוריון תשע"ה 2014-2017‬

צרפו לקבוצה כל מי שלומד איתנו בכל הקורסים...
מוזמנים העלות קבצים,סיכומים,תמונות,פתרונות לתרגילים וגם סתם שטויות ..