โซน อุบลราชธานี Together BIKERS CLUB

พิกัดที่จะไปทำบุญกันครับวัดถ่ำน้ำหยาด เส้นทาง อุบล-วารินชำราบ-นาส่วง-เดช-บุณฑริก-เข้าเส้นนาจะหลวย ชื่อบ้าน คำบาก ระยะทางราว 140 กิโลเมตร กว่าๆ วัดจะขึ้นไปบนภูเขาสูงไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้เคื่องปั่นไฟเอาครับกันดารสุดๆทางขึ้นลำบากมาก เราจะไปกันครับ บริจากของใช้พระสงฆ์ เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ครับ กำหนดการ วัน ศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558จ เวลา 09.30 ล้อหมุนเวลา 10.30 ครับ สถานทีรวมพล ปตท ตรงข้ามอุบลวัสดุครับ งานนี้มันแน่น เฟส อาคม ไชยสิทธิ์
กลุ่ม โซน อุบลราชธานี TOGETHER BIKERS CLUB
เบอร์โทรครับ 0972644294