Chase très ou ak blag

Polisye : "Kote w rete ?"
Toto : "Kay paranm!"
Polisye : "Kot paran w rete ?"
Toto : "Lakay mwen!"
Polisye : "Kote ni ou ni paran w rete ?"
Toto : "Nan menm kay la!"
Polisye : "Ki kote kay la ye ?"
Toto : "Bò kay vwazen an!"
Polisye : "Ok! Ki kote kay vwazen an ye ?"
Toto : "Ah chèf la si m diw ou pap kwem!"
Polisye : "Ou mèt dim?"
Toto : "Bò lakay la..." -\-\>