Crkveni hor "Branislav Nušić"-Kosovska Mitrovica-Serbian orthodox choir

Crkveni hor NUŠIĆ

Godine 1932, Sveštenstvo Hrama Svetog Save, a pod dirigentskom palicom sveštenika MOMČILA NEŠIĆA, osnovan je Crkveni Hor ”Nušić”, koji je radio sve do II Svetsko rata - 1941. godine.

Na dan Svetog Vasilija, 14-og Januara 1991 godine, na zahtev pravoslavnog življa sveštenstva ovoga hrama, entuzijasta i pojedinaca, obnovljen je crkveni hor ”Nušić”. Ovim Horom danas rukovodi g-din Petar Rakić, uvaženi muzički pedagog i entuzijasta.

Od svoga obnavljanja 1991. godine, pa sve do juna 1999. godine, crkveni hor “Nušić” je pevao na bogosluženjima u crkvi, odnosno Hramu Svetog Save (prilikom proslave 100 godišnjice izgradnje crkve Svetog Save, a uz blagoslov Patrijarha Srpskog Pavla, Crkva Svetog Save je postala Hramom Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici), da bi sa tadašnjim razvojem situacije u Kosovskoj Mitrovici i nemogućnošću Srba da ostanu i žive u južnom delu svoga grada i Crkveni Hor bio prinuđen da svoje postojanje i delovanje nastavi u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Crkva Svetog Dimitrija - Kosovska Mitovica

Danas, crkveni Hor ”Nušić” funkcioniše kao parohijski hor, pri Hramu Svetog Dimitrija, koji je izgrađen za potrebe pravoslavnog življa koji danas živi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Crkveni Hor “Nušić” nastupa na bogosluženjima svake nedelje, kao I prilikom obeležavanja najznačajnijih verskih praznika. Pored redovnih nastupa u Hramu Svetog Dimitrija, Crkveni Hor ”Nušić” je i aktivni učesnik svih značajnih kulturnih manifestacija koje se odvijaju na prostoru severne Kosovske Mitrovice a i čitavog Kosova i Metohije. Pored toga, uspostavljena je (ili se trenutno radi na uspostavljanju) saradnja i sa drugim horovima iz Srbije. Sve ovo u cilju očuvanja, zaštite i prenošenja duhovne tradicije srpskog naroda koja jeste i glavni motiv postojanja Crkvenog Hora ”Nušić” u Kosovskoj Mitrovici.

Crkveni hor ”Nušić” broji oko 60-ak članova svih generacija i funkcioniše kao mešoviti hor. Svojim 18-to godišnjim trajanjem se već ustoličio i kao jedna od najznačajnijih kulturnih institucija ovoga grada, a uzimajući u obzir činjenicu da je i jedina institucija ovakvog tipa na Kosovu I Metohiji, onda se s pravom može reći da ovakav ugled uživa i šire.

Zahvaljujući razumevanju i podršci, prvenstveno sveštenstva Hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, ali i drugih ljudi koji zahvaljujući velikom razumevanju za potrebu postojanja ovakve institucije u Kosovskoj Mitrovici, omogućeno je normalno funkcionisanje Crkvenog Hora ”Nušić”. Upravo zato je veoma važno pomenuti podršku koju Hor ”Nušić” dobija od Srednje Tehničke Škole ”Mihailo Petrović - Alas” u Kosovskoj Mitrovici, u čijim se prostorijama odvijaju probe Crkvenog Hora ”Nušić”. Probe se održzavaju četiri (4) puta nedeljno, a prijem novih članova se vrši tokom čitave radne sezone, koja počinje 1. septembra tekuće godine a završava se 28. juna naredne godine.

Tokom svojih 18 godina postojanja, Crkveni Hor ”Nušić” je učestvovao na mnogobrojnim takmičenjima organizovanim na teritoriji Kosova i Metohije i Republike Srbije. Sa svih ovih takmičenja, Crkveni Hor ”Nušić” se vraćao nagrađen za svoje nastupe. Od mnogobrojnih priznanja do sada osvojenih u Republici Srbiji treba izdvoijiti i nagradu na festivalu Horova u Kragujevcu, dve druge nagrade na pokrajinskim fevstivalima u Prištini (u periodu pre 1999 godine). Ipak, do sada najznačajnije priznanje je osvojeno na festivalu pravoslavnih horova u Poljskoj ”Hajnovski dani crkvene muzike”, gde je, u konkurenciji 18 parohijskih horova iz Poljske, Belorusije, Bugarske, Ukrajine i Rusije, Crkveni Hor ”Nušić” osvojio II nagradu.

Na repertoaru Crkvenog Hora ”Nušić” se nalaze dela najznačajnijih srpskih kompozitora; Stevana Stojanovića Mokranjca(čiju Liturgiju Crkvenog Hora ”Nušić” i peva na bogosluženjima), Kornelija Stankovića, Vojislava Ilića, Josifa Marinkovića, ali i ruskih autora Bortanjskog, Sartra...

U okviru Crkvenog Hora ”Nušić”, funkcioniše pevačka grupa ”Kosovski Božuri”, koja se bavi očuvanjem i izvođenjem tradicionalnih srpskih pesama, prvenstveno sa Kosova I Metohije, ali I drugih krajeva Srbije.

Svake godine, 26. juna, uoči Vidovdana, u Hramu Svetog Dimitrija (a ova tradicija je preneta iz Hrama Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici), se održava «Vidovdansko Horsko pesničko bdenije» a svakog 26. januara (ovo je novoustanovljena tradicija), a povodom dana Svetog Save, se održava solistički koncert Crkvenog Hora ”Nušić” u Kosovskoj Mitrovici.