KOI-TUM-SAA-NAHI.

....wèllcome...

.
Give. Respect.

Take. Respect..... Us. Shakhas. Ko. Kabhi. Mat. Ganwana. Jiss. Ky. Dil. Mein. Ap ke. Liiye. Izat. Ehtram. Or. Muhabbat. Ho.