Gruop VL2 sever Tân Phụng ---Troll---

Gruop Lập ra nhằm mục đích ae quay lại thơi HK của thời Kỳ đồ đã :)
- Gioi hạn LV 69 :
Yêu cầu
+ Không L3 . Kim xà
+ Không Uẩn Linh ( trừ ktc1 )
+ trang bị sư môn 5x kHÔNG + nhé
+ Không Lắc + cửu chuyển
+ Không Luyện công giữa chừng khi PK
+ Bang sẽ tỗ chức đi TK khi nào ae có nhu cầu
+

và đặc biệt luu ý , ae không cãi nhau để mất hòa khí nhé
ký tên : cầu ( adm) :)) 01627345626
bang hiện tai mới thành lập cần tuyển ace giữ chức vụ trong bang . miễn sao jk phản bang ,
---- chúc ae online vui vẻ ---
Well come Tân Phụng :v