SLUF - Studente vun Letzebuerg op der Uni-Freiburg

De SLUF steet fir „Studente vu Lëtzebuerg ob der Uni-Freiburg“ an ass domat eng Vereenegung welch d'lëtzebuerger Studenten zu Freiburg representéiert an och eiser nationaler Vertriedung vu lëtzebuerger Studenten, der ACEL ugehéiert. De SLUF zielt eng ronn 80 Memberen, fir déi en eng ganz Rei vu flotten Aktivitéite proposéiert an och organiséiert, sief et zu Freiburg selwer oder an der Ëmgéigend oder zu Lëtzebuerg, wou en zum Beispill all Joers mat engem Stand um Studentebal vun der ACEL vertrueden ass. Donieft ass den SLUF den beschten Uspriechpartner fir lëtzebuerger Studenten, wann et ëm d'Studéieren an d'Wunnen zu Freiburg geet.
Beim SLUF muss och präziséiert ginn, dass et sech dobäi net ëm eng „Studenteverbindung“ (och nach bekannt als Burschenschaft) handelt, mä ëm eng Vereenegung wou et an éischter Linn drëm geet zesumme Spaass ze hunn, sech géigesäiteg ze hëllefen an nei Leit kennen ze leieren. Et gëtt keng speziell „Aufnahmeprüfung“ wou een sech penibelen Aufgaben an Situatiounen ënnerstelle muss oder iergend eppes maache muss wat een net well! Et gëtt keen zu eppes gezwongen an et gëtt jiddwer Member selwecht behandelt an och häerzlech Wëllkomm, ob friem oder bekannt.

Dës Säit dengt als Alternativ zu eisem Internetsite: www.sluf.lu, souwéi och als Matfuerzentral an villen anere Kommunikatiounen ënnerhalb vum SLUF.

Den aktuelle Comité:

Funktioun Numm

Präsident: Julien Reiners
Vize-Präsident: Ben Schmit
Sekretär: Catherine Braun
Caissière: Liz Cerqueira
Website: Jean-Marc Parries
ACEL's Délégeierten: Jill Cornet
Member: Marielle Molitor
Sportsminister: Luc Lanners
PR/Eventmanager: Louis Mores