SURKHET SOCITIES

एसियन लाइफ प्रस्तुत गर्दछ ,नयाँ बीमा योजना : "धनसमृद्धि "
१५ बषे विमा गर्दा १२ बर्षको किस्ता तिरेपुग्ने, ३ बर्षको छुट हुने अनि प्रत्येक ४/४ बर्षमा क्रमशःबिमांकको ३०%, ३०% र ४०% अग्रिम भुक्तानी पाइने र अन्तमा १५ बर्षको बोनस पनि ।
साथै दुर्घटना बीमा पनि लिन सकिने सुबिधा छ ।
आफ्नो लागि,परिवारका लागि आजै बीमा गरौं ।