‫עורכי הדין בישראל - הבמה המרכזית‬

מטרתה של קבוצה זו היא להוות "הבמה המרכזית" שלכם - עורכי הדין בישראל. כאן, תוכלו להתייעץ, לשתף, לקבל מידע רלבנטי, להעלות רעיונות, להגיב, להכיר חברים למקצוע, ליצור שיתופי פעולה פוריים ועוד.
על מנת שכל שאלה מקצועית תקבל מענה מקצועי הולם, ימונו אחראים בכל תחום משפטי אשר ידעו או ימצאו את הדרך לתת מענה לכל שאלה מקצועית שתוותר בלא תשובה מספיקה או מדויקת.
שימו לב, הקבוצה סגורה אך ורק לעורכי הדין ותנוהל אך ורק בידי עורכי דין! על כל חברי הקבוצה להקפיד על כללי האתיקה והחוק.
יובהר כי מייסד הקבוצה ומנהליה אינם ולא יהיו אחראיים (חוזית, נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) בקבוצה, בתכנים ובפרסומים (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני הקבוצה לרבות התשובות של חברי הקבוצה ו/או מנהליה), או בשירותים השונים המסופקים במסגרתה.
למייסד הקבוצה ולמנהליה אין אחריות על המידע והתוכן המפורסם בקבוצה לרבות תוכן מקצועי ועל השימוש בו. המידע שיפורסם בקבוצה הינם באחריות המפרסמים בלבד. מייסד הקבוצה ומנהליה רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלא חובה ליתן הודעה מקדימה להסיר פרסומים.
הפרסומים שיוסרו מהקבוצה, יהיו כאלה שעלולים לפגוע בשמו או בכבודו של גורם כזה או אחר.
מייסד הקבוצה ומנהליה לא יהיו אחראים להסרה או לאי הסרה של פרסומים או חלקם, לרבות לכל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות עוגמת נפש, הוצאה או כל תוצאה אחרת מהסרת או אי הסרת פרסום.