Telangana facebook user's

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటే ధ్యేయంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత తెలంగాణ పుననిర్నిర్మాణంలో భవిష్యత్ తెలంగాణ ఎలా నిర్మించుకోవాలో facebook user's పాత్ర ప్రాముఖ్య మైనది.
సమ సమాజ స్థాపన