FC-Văn Giang ( Hội bóng đá văn giang )

hội là nơi anh em trong trường giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau qua các trận đấuTHÔNG BÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC GIẢI ĐẤU TOÀN TRƯỜNG VÀ CÁC KHỐI VỚI NHAU :o