3Q- Mộng Tam Quốc... Củ Hành

Ae chú ý hành vi lừa đảo .. giả mạo ad or gd đồ bị lừa xjn đừng spam trong groups... cần gì TG phí free cho ae cần
AD : Tuan Nguyen.. Thân