Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Açıklama
- Sayfamızda siyasi propaganda, genel ahlaka aykırı küfürlü yazı, hakaret ve benzeri yazılar yazılamaz. Aynı şekilde başka bir sayfa katılımcısını ya da üçüncü bir şahsı küçültücü veya hakeret edici yazı yazılamaz.

- Tehdit edici, küfürlü, müstehcen, kaba, nefret dolu istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, ırk ayrımına yönelik mesajlar göndermeniz durumunda uzaklaştırılabilirsiniz.

- Tüm yazılanlar , yazan kişinin sorumluluğundadır! Doğabilecek herhangi bir problemden "sayfa yöneticileri" veya sayfa sahibi" sorumlu "tutulamaz"!

- Argo tabirler kullanmak, konunun ciddiyetini bozacak mesajlar atmak yasaktır. . Aksi yönde davranan üyelerin mesajları silinecektir..

Arkeoloji nedir?
Eski zamanları, bütün abidelerine ve maddi kalıntılarına bakarak inceleyen, tarihe yardımcı olan bir bilim dalı. Yunancadaki arkhaios, eski ve logos, bilim kelimelerinden gelir. Arkeolojinin inceleme sahasına her türlü san’at eserleri, şehir kalıntıları, abideler ve çeşitli eşyalar girer. Bu malzemelere dayanarak eski çağların tarihini canlandırmaya çalışır
Arkeolojinin temeli, insan tarafından yapılmış elle tutulan her eseri inceleyerek, herbiriyle insanlık tarihinin bir safhasını ortaya çıkartmaktır. Arkeologlar, bu incelemeleri esnasında filoloji, antropoloji, jeoloji, etnografya, coğrafya, nümismatik, sanat tarihi gibi yardımcı ilim dallarından geniş çapta faydalanırlar.