New Dances Salsa

-Chào đón tất cả các thành viên đã, đang và sẽ luyện tập Salsa tại CLB NEW DANCES
-Chương trình luyện tập Salsa bao gồm cả Bachata và Reggaeton body move
-Cũng đồng thời chào đón tất cả mọi người, những vũ công yêu thích bộ môn Salsa