Socialrådgiverstudiet AAU 2013-2017

Siden for Socialrådgiverstudiet på AAU Årgang 2013, hold X & Y.

Indført regel.
Person angreb imod vejledere m.m vil blive slettet uden varsel.

Dette gælder også i eksamens perioden.