Ажилд авна || Ажил хайж байна

АЖИЛЫН БАЙР | Ажилд авна || Ажил хайж байна