สวาทแคทแฟนคลับ สีคิ้ว-ด่านขุนทด

กลุ่มแมวสีคิ้ว-ด่านขุนทด เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องผองเพื่อนที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสียงเชียร์ไปด้วยกัน พร้อมๆกับกลุ่มเชียร์อื่นๆรอบสนาม กลุ่มเรา เป็นกลุ่มเชียร์อิสระ กล่าวคือ ไม่ขึ้นกับฝ่ายใด ไม่ขอ ไม่รับ ไม่เรียกร้อง ไม่เรี่ยไร และไม่ยุ่งกับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ดังเช่นอุดมกาณ์ที่พวกเรายึดมั่นร่วมกันมาอย่างแน่วแน่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่า เชียร์ด้วยใจ......ไปด้วยกัน