THINK INDUSTRIAL DESIGN STUDENTS CLUB

THINK is the industrial design students club in Izmir University of Economics; It's aim is to improve the design skills of students and to create new social mediums for design.


THINK; bir İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci kulübüdür.

THINK'in ana amacı öğrencilerin tasarım yeteneklerini geliştirmek ve tasarım için yeni sosyal alanlar yaratmaktır.

www.thinkidclub.com