CLB Doanh Nhân Sáng Tạo

Câu lạc bộ Doanh Nhân Sáng Tạo là nơi tập hợp các nhà kinh doanh hoạt động trong các ngành công nghiệp sáng tạo, có sử dụng sự sáng tạo của cá nhân trong các hoạt động kinh doanh, tôn trọng sở hữu trí tuệ và đồng tâm xây dựng một môi trường kinh doanh tích cực, hợp tác vì lợi ích chung.

CLB hoat động trên nguyên tắc kết nạp thành viên tự nguyện đăng ký hoặc được các thành viên giới thiệu; tự quản lý; phi lợi nhuận; và hợp tác cùng phát triển.

CLB dành cho doanh nhân, nhưng mở rộng đến các cấp quản lý cấp cao trong doanh nghiệp.

Các lĩnh vực tạm thời quy định bao gồm: Quảng cáo-Marketing, Truyền thông, Xuất bản-Báo chí, Thiết kế tạo mẫu, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Âm nhạc, Nghệ thuật, Nghệ thuật Trình diễn, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Truyền hình, Thiết kế phần mềm, Games, Nội dung số, Thủ công mỹ nghệ, Tư vấn sáng tạo, Sáng tạo thực phẩm & đồ uống.

Các thành viên tuân thủ Điều lệ, Nguyên tắc hoạt động của CLB, vui lòng truy cập vào link sau để tham khảo Điều lệ và Quy chế Hội viên:

https://www.facebook.com/groups/VCEclub/491422174285433/
https://www.facebook.com/groups/VCEclub/493014680792849/