EU-migranter i Stockholm söker jobb

Vi är TE14A på Thoren Innovation School
Detta är vårt skolprojekt som handlar om att hitta en lösning om tiggare.
Vårt mål är att hitta jobb och sovplatser åt hemlösa.

Läs mer om projekt En av oss på http://teknilligens.se/