FIM UHK

Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

Faculty of Informatics and Management University of Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory a úzce spolupracující s praxí. Své sídlo má v nové budově v univerzitním areálu Na Soutoku a pro výuku také hojně využívá sousední Objekt společné výuky, ve kterém se nacházejí zejména velké přednáškové místnosti a jedna z nejmodernějších univerzitních knihoven v republice.

Na fakultě studuje více než 2 400 studentů ve třech studijních programech. Úspěšně je rozvinutá mezinárodní spolupráce. V rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti možnost krátkodobých studijních pobytů na univerzitách v rámci Evropské unie i mimo ni, fakulta vzdělává řadu zahraničních studentů.

Nedílnou součástí činností fakulty je výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou, které se uskutečňuje především v rámci královéhradeckého sdružení firem činných v oblasti infomačních technologií, tzv. Hradecký IT klastr.

Institut dalšího vzdělání, který je součástí fakulty, pořádá řadu přínosných kurzů a školení pro instituce, firmy i jednotlivce.Faculty of Informatics and Management was founded in 1993, and since then it has become a sought-after institution due to its dynamic development, attractive offer of study programmes and expert academic staff. The faculty raises specialists in the following fields of informatics and management: Applied Informatics, Information Management, Financial Management, Sports Management, and Tourism Management. The faculty emphasizes the importance of international exchange of students and academic staff, and it actively cooperates with many foreign academic institutions. Most students thus spend at least one semester of their studies abroad at one of the partner universities. Studies at the faculty are also facilitated by the fact that most teaching materials are readily available in electronic form. As for e-learning and related research, the Faculty of Informatics and Management ranks among the best faculties in the Czech Republic.