Slanka Sluten Grupp

Sluten grupp för diskussioner om viktminskning med Slanka. http://www.slanka.se/