Việc làm - Ngành Xây dựng

Trang tuyển dụng Việc làm ngành xây dựng toàn quốc.

+ Nơi để các nhà tuyển dụng có cơ hội tiếp cận lực lương lao động được đào tạo chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc.
+ Nơi để các ứng cử việc làm có cơ hội tìm được công việc phù hợp cho mình.
+ Trang không đăng các thông tin không liên quan đến Tuyển dụng xây dựng. Nghiêm cấm quảng cáo không liên quan nội dung trang." Thông tin quảng cáo rao vặt sẽ bị xóa và Thành viên đăng tin sẽ bị loại khỏi trang ". Các thông tin quảng cáo về đào tạo nghiệp vụ: Giám sát, chỉ huy trưởng, ..... có thể đăng nhưng đăng hạn chế. Không đăng lặp lại nhiều lần.
+ Các Nhà tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng xin đưa rõ thông tin, địa chỉ liên lạc cũng như thời gian tuyển dụng để các ứng viên không bị khó khăn trong ứng tuyển.
+ Các bạn khi ứng tuyển công việc nên đưa rõ thông tin về mình ( Thông tin giống trong Hồ sơ xin việc: Họ tên, quê quán, thường trú, tạm trú, bằng cấp,vị trí xin ứng tuyển, số điện thoại liên hệ.... ) để các nhà tuyển dụng có thể tiếp cận các bạn dễ dàng.
+ Các nhà tuyển dụng cũng như các Ứng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng cũng như những khó khăn trong ứng tuyển để cùng nhau giải quyết vấn đề.

Hy vọng chúng ta cùng hợp tác để có một môi trường làm việc văn minh hiện đại. Chúc các bạn may mắn.