Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Yêu cầu: Không spam hay quảng cáo:
1. Không spam hay lập những post có nội dung quảng cáo bên ngoài phạm vi Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đalat.

2. Không lập những bài thiếu nội dung, mục đích tranh luận cụ thể. (*Trường hợp vô tình vi phạm sẽ được yêu cầu bổ sung quan điểm dưới comment hoặc xóa đi lập lại post với đủ yêu cầu nêu trên*).

3. Các hình ảnh cùng một thể loại, hoặc cùng mục đích tranh luận, cần phải đưa vào một album.

Tất cả những bài đăng không đủ mục đích tranh luận vi phạm điều 1 , 2, và 3 đều được xóa.