CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ SỰ SỐNG

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM “BẢO VỆ SỰ SỐNG FAUSTINA VINH” Chị Faustina Kowalska sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Ba Lan và qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1938. Chị là thư ký của lòng thương xót Chúa và là bổn mạng của nhóm “Bảo vệ sự sống Faustina Vinh” tại Nghệ An. I. NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG CHÚNG CON CÓ NHỮNG TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG NHƯ SAU : ...