CHI HỘI PHẢN ỨNG NHANH THANH NIÊN HÀ NỘI

Chi hội phản ứng nhanh là tổ chức xã hội của thanh niên, trực thuộc Hội thanh niên Sắc Màu Tuổi trẻ thành phố Hà Nội, được chọn làm lực lượng nòng cốt của Hội LHTN Việt Nam Thành Phố Hà Nội. Chi hội trưởng là Lưu Thu Huyền ( Huyền Lưu Thu), Chi hội phó Vũ Trọng Đông ( Đông Vũ),
Các đội trưởng - Bùi Thị Lệ - fb: Be Heo (đội trưởng đội 1), Nguyễn Văn Phương Tuấn - fb: Phương Tuấn (đội trưởng đội 2), Vi Ngân Hà - fb: Leng Keng (đội trưởng đội 3)