‫دوستان آبدانانی‬

مورد داشتـــــیم دخـــــتـــره پــپــسی خریده اون گوشه قوطی نوشته بود اصــــل!!!
.
.
.
.
دختره هم با ماژیک پهلوش نوشته سارا 20 تهران ...
پیشاپـــــیش روزتون مبارک خل و چلا