Tee-Starter

For Vietnamese Only
================
Group [FREE] tạo riêng cho anh em mới bước vào lĩnh vực bán áo thun/áo phông, chủ yếu về Sunfrogshirts

Nếu bạn ủng hộ mình, đăng ký mở tài khoản Sunfrogshirts theo link của mình.Do hiện tại nhiều bạn spam và muốn cho các bạn thật sự muốn có tài khoản và thật sự ủng hộ, mình đưa link đăng ký khi bạn liên hệ mình để bảo đảm ít nhiều có chat qua lại và biết sơ về nhau để support tốt hơn.

Hơi bất tiện chút nhưng spam nhiều quá, đành chịu

Nội dung tạm dừng ở mức cơ bản nên nếu bạn là chuyên gia rồi có thể không cần tham gia hoặc nếu muốn chia sẻ có thể tham gia