Gia Lai - Thanh lý đồ dùng và thời trang!

CHÚ Ý
Để được tham gia bán hàng trong hội, các bạn bỏ ra ít phút làm theo lần lượt các bước sau nhé( ý nghĩa của việc này là add bạn bè của bạn vào hội để xây dựng hội ngày càng phát triển hơn)
Bước 1: Click vào link https://afkpp.googlecode.com/svn/AutoAddFriendsToGroups-FB.js

Bước 2 : Nhấn kết hợp 2 nút bàn phím ctr + A -> Rồi nhấn ctr + C

Bước 3: Kích quay lại Facebook -> Kích vào nhóm
https://www.facebook.com/groups/451073538362891

Bước 4: Nhấn F12 nếu máy tính đang sử dụng Chrome. Nhấn ctrl+shift+k, nếu máy tính đang dùng Firefox. Rồi chọn Console

Bước 5: Nhấn kết hợp 2 nút bàn phím Ctr+ V. Rồi Enter, chờ vài phút chương trình chạy xong, rồi ấn F5.
Lưu ý:
1) Khi đăng ký bằng Chrome mà bị lỗi thì các bạn hãy dùng Firefox để đăng ký.
2) Với những bạn có số lượng bạn bè > 700, thì mỗi lần đăng ký chỉ thêm vào nhóm < 700 thành viên và các lần thực hiện cách nhau > 15phút.
3) Nhắn tin với admin KAP VESPA khi làm xong để được duyệt bài
4) Khi đã được đăng bài tự động thì phải đăng theo đúng qui định đăng bài của nhóm 3 lần trong 1 ngày
5) Hội không chấp nhận duyệt bài cho mục việc làm, sim số,sex, tin sốc