Hội Tân Sinh Viên Du học Pháp [♥]

HỘI TÂN SINH VIÊN DU HỌC PHÁP - Nơi chia sẽ những kinh nghiệm, thông tin đồng thời tạo điều kiện cho mọi người có thể giao lưu, thiết lập các mối quan hệ bạn bè, chuẩn bị hành trang cho những chuỗi ngày học tập ở Pháp.

***********************************
P/S: Bonne chance et bon succès à tous !