KMP Modellflyplass, Alta

KMP Modellflyplass er Altas nyeste modellflystripe, og ligger helst innerst i Kvenvikmoen Motorpark.

Dette er en 120 meter lang gress-stripe med ideelle flyforhold og lite naboer. Her kan du fly både el/glow/bensin-fly, FPV, samt multirotor og heli. Stripa var påbegynt i 2014, og selv om det fortsatt jobbes med såing og oppsett av utstyr på dugnad, er anlegget fullt brukbart i dag.

Du kommer til modellflystripa ved å kjøre inn på crossanlegget (forbi klubbhuset til Alta MC/Bunkers) og så følge veien helt inn. Det vil etterhvert bli opparbeidet egen parkering for oss som bruker modellflystripa.

For å bruke stripa (som er en del av KMP-anlegget), så må du være medlem av Alta SSF og betale baneavgift. Detaljene rundt dette finnes i vårt regelhefte som du finner under "Filer"-fanen.

- Meld deg inn i facebook-gruppen og bli med på morroa! Her er ingen for ung, for gammel eller for dårlig til å delta. ALLE er velkommen til å fly på KMP Modellflyplass!