Intensiven Kristiansund

Facebookside for ansatte som arbeider ved intensivenheten ved Kristiansund sjukehus. Gruppen er lukket, innhold vises kun for gruppemedlemmer.