AI GHÉ FACE BẠN NHIỀU NHẤT?

### HƯỚNG DẪN CÁCH TĂNG LIKE FANPAGE, TĂNG SUB, TĂNG FRIEND, TĂNG LIKE WEBSITE HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG ###
Chỉ cần làm theo hướng dẫn của video bên dưới là bạn có thể tự động tăng like, tăng sub, tăng friends,...
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
### Update 22/04/2014 ###
1/ Cập nhật phương thức tính điểm nhằm tạo sự trao đổi công bằng hơn. Tức là những ai không chạy Tool thì sẽ không được tương tác nữa, ai chạy ít thì được tương tác ít, ai chạy nhiều sẽ được tương tác nhiều. Ngoài ra ban quản trị cũng sẽ kiểm soát những ai chỉ đăng bài mà không chạy tool sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Các bạn chú ý kẻo bị block nick nhé.
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
Link video Youtube hướng dẫn tool tăng like fanpage facebook tự động -\-\> https://www.youtube.com/watch?v=YekhNir6IlY
Các bạn nhớ chọn chế độ HD để xem rõ hơn nhé.
http://bitly.com/auto-social
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
Video hướng dẫn cách tăng +1 tự động trên Google+ -\-\> https://www.youtube.com/watch?v=Jr5fpunTu6w
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\