KALAPU TU'AKOLOA AOTEAROA

Kole pe ke fkatulou oe talamalu oe fonua kae tuku pe mua keu fkamalumalu atu he talamalu oe lotu. Pea fkamolemole naa ngali kuo fai ha Kaimua, pe halatu'u atu homou ngafa koe tauhi fonua moe lotu pehe kihe famili. Kihe kainga ' o Taufa fangupo mo toamotu, moalale'o, pupungatoa moe haatauhi fonua. Fkamolemole pe koe fkahoko atu kuo osi fkotu'u ha kulupu fka feohi ae kalapu Tu'akoloa I aotearoa ( nusila ) Pea oku Lolotonga lele mafana aupito. Koe lava eni mahina Nima hono Fkotu'u. Oku makatu'unga E fkakaukau ke fai ha feohi E kainga ke toe vaofiange pea, ke feohi mo feilongaki etau fanau koe me'a Mahuinga ia etau fanau ke patoloaki ai e faaitaha moe nofo feofoofani ae kainga. Koe fkotu'utu'u oku fai E fkataha tu'o taha he mahina pea oku faipe 'o vilo takai he ngaahi api. Pea fai aipe moha ki'i tatanaki seniti koe sio pe ki motu kihe fuu Maka nae faiai lalanga etau moui fkasino, fkaatamai ka koe me'a tepuu foki E moui hotau laumalie. Koia ai kainga, kokimoutolu oku fiekau kiai oku ataa pe Keke kau kiai kihe langa ngaue oku fai. koia Kapau fiema'u fkaikiiki, kataki fetu'utaki kihe kau ma'u lakanga pe koe sekelitali.

SEA: Hotili Paea
TOKONI: Sione Tuliatu Fotu

SEKELITALI: Minaati Haalaufia
TOKONI: Inoke Paea

TAUHI PAANGA: Tau'ataina Tupou
TOKONI: Hopoate Tulikihakau

ANGI: Laki Fifita
TOKONI: Paula Tatafu