Juway's Recipes

Ritzberrey Chocolate dessert Beynun vaa thakethi
3 pc chocolaye cake fundukohffa
4 meyzu mathee samusaa corn flour
1 cup geri kiru
4 pc ritzberry chocolate
1 sai samusaa vanilla
1 joadu himun koh gaanaafa huri chocolate
5 cup water Thayyaaru kuraane goiy Furathama fen fodhu ge thereah corn flour alhaafa giraalumah fahu undhun machah udhaa laafai madu gineegai bahattaigen dheyfathun halamun omaan vandhen kakkamun dhaashevev. Hikey goiy vaanama fen fodheh ehkohffa baarah halamun dhaasheve .dhen kiru ehkohffa vanilla ves ehkohffa undhun mathin baalaa sheve. Dessert thattah fundu kohffa huri cake alhaa lumahffah kekki cream gandu alhaa laafai machah ves cake buruvaalaa fai gaanaafa huri chocolate buruvaa laasheve . Fini kohffa serve kuraa sheve.