IELTS SHARE với Thầy Vĩnh Huy

Thầy tạo Group IELTS SHARE này với 3 mục đích:

1) Chia sẻ những bài học IELTS hữu ích cho các bạn.
2) Tạo môi trường học tập cho các bạn muốn trau dồi IELTS.
3) Tư vấn lộ trình và phương pháp học IELTS hiệu quả.

Thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter)