Children-BEEP

Vi er et team på seks personer som hjelper en god venn i Nepal med å starte opp prosjektet Children-BEEP. Dette er et prosjekt startet opp av organisasjonen SAMDAN, som er en organisasjon i Nepal. Prosjektets visjon er kort og godt å se Nepal søppelfritt, og vi starter med hovedstaden Kathmandu.

I Nepal finnes det ikke et resirkuleringssystem, og veldig mye søppel havner dermed gatelangs og i elver. Dette påvirker i stor grad innbyggernes helse og livskvalitet. Det vi skal gjøre er å starte opp undervisning for skolebarn i alderen 2-14 år. Slik vil vi påvirke barnas vaner i tidlig alder, og dermed forandre tenkemåten rundt søppelbehandlig. De vil lære hvordan avfall påvirker helse og miljø, hvordan sortere avfall og hvordan man kan utnytte gjenvunnet avfall. Disse barna vil være med å påvirke sin egen familie og forhåpentligvis forandre synet på søppel.

Vi håper dere vil hjelpe oss å kjempe for et bedre miljø og et et bedre liv i Nepal! Midler kan settes inn på kontonr: 2500.22.43159. Gaven må merkes med navn.

Vi setter og stor pris på hjelp gjennom kontakter og gode tips. Vet du om noen som kan hjelpe på noen måte, vær så snill å henvend oss til dem!